Recent Posts

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมตรุษจีน ครั้งที่ 12

วันที่7 กุม าพันธ์ 2563 นักเรียนศิลป์ าษาจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมตรุษจีน ครั้งที่12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงและตอบคำถามวัฒนธรรมจีน ทั้ง 2 รายการ ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันได้ ระดับดี
Read More...
วารสารมารีย์อุปถัมภ์