กิจกรรมโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ปี 2562
By Marieupatham School
1/ 45
 1. 1 ตัวแทนนักเรียนป.4/3 ตัวแทนนักเรียนป.4/3 01:42
 2. 2 ตัวแทนนักเรียนป.4/2 ตัวแทนนักเรียนป.4/2 00:56
 3. 3 ตัวแทนนักเรียนป.4/1 ตัวแทนนักเรียนป.4/1 01:29
 4. 4 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/3 01:09
 5. 5 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/2 00:58
 6. 6 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5/1 01:23
 7. 7 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/3 01:01
 8. 8 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/2 01:57
 9. 9 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นป. 6/1 01:03
 10. 10 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/3 01:50
 11. 11 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/2 01:15
 12. 12 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1/1 01:38
 13. 13 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/3 02:02
 14. 14 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/2 02:07
 15. 15 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.2/1 02:16
 16. 16 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/3 02:33
 17. 17 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/2 02:33
 18. 18 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3/1 01:54
 19. 19 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/3 01:59
 20. 20 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/2 02:16
 21. 21 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.4/1 01:35
 22. 22 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/3 01:55
 23. 23 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/2 01:39
 24. 24 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.5/1 01:52
 25. 25 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/3 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/3 01:33
 26. 26 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/2 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/2 01:22
 27. 27 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/1 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6/1 03:39
 28. 28 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 08:21
 29. 29 18 - 20 มิ.ย. 62 กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี 18 - 20 มิ.ย. 62 กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุขภาพจิตดี 06:54
 30. 30 13 มิ.ย. 62 พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562 13 มิ.ย. 62 พิธีเปิดอุดมการณ์ประจำปี 2562 05:30
 31. 31 13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู 15:35
 32. 32 16 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง(มัธยม) 16 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง(มัธยม) 14:55
 33. 33 9 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง (ประถม) 9 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง (ประถม) 08:26
 34. 34 24 พ.ค. 2562 สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ 24 พ.ค. 2562 สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ 12:41
 35. 35 วันภาษาไทย วันภาษาไทย 01:09
 36. 36 วันอาเซียน 8 สิงหาคม วันอาเซียน 8 สิงหาคม 02:25
 37. 37 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 04:02
 38. 38 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 03:11
 39. 39 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 04:07
 40. 40 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 02:28
 41. 41 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 03:09
 42. 42 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 03:21
 43. 43 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 04:03
 44. 44 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 02:25
 45. 45 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 การแสดงความกตัญญู : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 02:43