Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

สอบกลาง าคเรียนที่ 2/2563

กำหนดวันสอบกลาง าคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 สอบพร้อมกันทั้งนักเรียนที่มาโรงรียน และนักเรียนที่เรียนออนไลน์การสอบแบบ New normal ยุคโควิด-19