Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตรีวารเตรียมฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

าพระบายสี สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 - 3 าพระบายสี สำหรับนักเรียน ป.1-3 าพระบายสีสำรหับนักเรียน ป.4-6 าพระบายสีสำหรับนักเรียน ม.1-6 เชิญรับข้อคิดจากแม่พระ..."คลิกเลย..." https://wheelofnames.com/view/th/wgd-99n/
Read More...

กิจกรรมปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันที่ 19 กุม าพันธ์ 2563 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ เป็นประธานกิจกรรมปิดหมู่บ้านและ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน ายนอก <<Click ชม าพเพิ่มเติม>>

ฉีดวัคซีนอีสุกอีใส

วันที่ 28 มกราคม 2563 หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาทวิชัยเวชอินเตอร์เนชันแนล มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้สำรวจและส่งใบตอบรับให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตร-หลานรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใส