Browsing Category

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

การประกวดความสามารถพิเศษ “เด็ก-อวด-เก่ง”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คุณครูดวงระวี ชูศรี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 จำนวน 7 คน เข้าร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัลชมเชย จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 11 ทีม ในการประกวดความสามารถพิเศษ "เด็ก-อวด-เก่ง" Nakhonpatham Talent Show 2019 เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ รวม 9 วัน 9 คืน <<Click>>
Read More...

กิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัม ์ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีไทย และการลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ <<Click>>