พิธีเลื่อนขั้นเนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

0 637

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีเลื่อนขั้นเนตรนารีสามัญและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของรักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับวันรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดพิธีราชสดุดีและสวนสนาม โดยมีซิสเตอร์ดารณี  หมั้นทรัพย์เป็นประธานในพิธีในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

<<<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.