ยินดีต้อนรับคณะซิสเตอร์และคณะครูจากโรงเรียนดอนบอสโก-พนมเปญ

0 539

          คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์ุปถัมภ์ ได้ต้อนรับคณะซิสเตอร์ คณะครูระดับมัธยมจากโรงเรียนดอนบอสโก กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (DON BOSCO HIGH SCHOOL TEUK THLA, PHNOM PENH – CAMBODIA) โอกาสมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์สามพราน โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับและติดดอกกล้วยไม้ต้อนรับคณะซิสเตอร์และคณะครูในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี จากนั้นซิสเตอร์เทเรซา ภาคสุวรรณ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทาง ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ได้ต้อนรับ คณะซิสเตอร์และคณะครูจากพนมเปญด้วยดี และซิสเตอร์บอกอีกว่าซิสเตอร์ยังรักและคิดถึงทุกคนเช่นเคยแม้ว่าซิสเตอร์จะไม่ได้มาทำหน้าที่บริหารงานที่มารีย์แล้วก็ตามแต่ก็ได้รับความรักความอบอุ่นเช่นเคย  จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ชมวีดีทัศน์พรีเซนต์โรงเรียน ณ ห้องรับรอง และได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ชมเทคนิคการเรียนของเด็ก ๆ โดยใช้ Cup Song พร้อมสังเกตการสอนของครูระดับชั้นมัธยมในรายวิชาต่างๆโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนของเราได้นำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของตนนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย ในช่วงพักกลางวันคณะศึกษาดูงานได้พบปะกับเด็กนักเรียนในสนาม และชมการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในช่วงบ่ายซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ ได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอนุบาล และครูผู้สอนระดับมัธยมตอบข้อซักถาม ในเนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาระดับความรู้ของนักเรียน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมห้องเกียรติยศ ห้องสื่อ และห้องประกอบการอื่น ๆ สุดท้าย คณะศึกษาดูงานได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับด้วยความรักและความอบอุ่น

            ต้อนรับ  Click                   สังเกตการสอน   Click                กล่าวขอบคุณ  Click

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.