กิจกรรมบูรณาการ ป.5

0 59

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  ด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดทำโครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ   และสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสสถานที่จริง และแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน และนำข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไปศึกษาเรียนรู้  ณ ชุมชนบ้านหัวอ่าว สามพราน หัวข้อที่ไปศึกษาได้แก่  การผสมดิน  -การเลี้ยงไส้เดือน  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ปลูกมะนาวไร้ดิน  ปลูกผักสวนครัว

<<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.