กิจกรรมบูรณาการ ม.1

0 329

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  ด้วยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดทำโครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ   และสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสสถานที่จริง และแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สนุกสนาน และนำข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ เมืองนครปฐม  “เยือนถิ่นดินแดนทวารวดีศรีนครปฐม”

<<คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.