18- 21 ธันวาคม 2560 นพวารพระคริสตสมภพ

0 136

ระว่างวันที่ 8-21 ธันวาคม  2560 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ร่วมพิธีนพวารพระคริสตสมภพ เพื่อเตรียมจิตใจต้อนรับพระกุมารเยซูที่จะบังเกิดมาในวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้  และสร้างบรรยากาศด้วยการแต่งตัวเป็นแซนตี้ (แบ่งเป็นระดับชั้นต่าง ๆ) เพื่อมอบความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่พี่น้องชาวมารีย์ เป็นบรรรยากาศของความรัก ความหวัง ความสนุกสนาน และสันติสุขภายในจิตใจของทุก ๆ คนในเทศกาลแห่งความยินดีนี้

นพวารวันที่ 1  ระดับชัั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ให้โอวาทโดย ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง (ผู้จัดการโรงเรียน)

นพวารวันที่ 2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น   ให้โอวาทโดย ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

นพวารวันที่  3  ระดับชั้นประถมศึกษาต้อนปลาย   ให้โอวาทโดย ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง (ผู้จัดการโรงเรียน)

นพวารวันที่  4  ระดับปฐมวัย และประถมศึกษาต้อนต้น ให้โอวาทโดย ซสเตอร์ศรีอุทัย โสทน

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.