ผลการแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ที่ จ.นครนายก

0 255

เมื่อวันที่ 4-6  มกราคม 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก ซึ่งนักเรียนของเราได้ไปเป็นตัวแทน สพม.9 นครปฐม เขต 2
1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
นางสาวศุภนิดา ธรรมกรสุขศิริ
นางสาวจิรนันท์ คำโท
นางสาวปีติกาญจน์ ศรีสุระ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
2.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
นางสาวลักษณา รุ่งอรุณรณภพ
นางสาวธาราภรณ์ ใหม่เจริญ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.