งานชุมนุมนักเรียนคาทอลิกและยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

0 248

พลังเด็กๆ ที่จะเป็น Missionary Discipleship ในอนาคต 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิกและยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย ครูลัดดาวัลย์  วงษ์อู่ทอง และนักเรียนคาทอลิกจำนวน 44 คน  ร่วมกับสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานในพิธี กิจกรรมฐานรู้จักคณะนักบวชชาย นักบวชหญิง แผนกคำสอน องค์กรต่าง ๆ น่าสนใจมากมาย และเป็นการจัดกิจกรรมแบบที่ไม่เคยจัด เด็ก ๆ สนุกสนาน เป็นรูปแบบแห่งการประกาศแนวใหม่จริง ๆ หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ ความรัก ความศรัทธา และสนุกสนาน ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทงานให้กับเด็ก ๆ ของเราโรงเรียนคาทอลิก

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ “ภาวนา เรียนรู้ สนุกสนาน และแบ่งปัน” โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ บรรดาคณะนักบวช เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ มีผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำนวน 767 คน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยถ่ายภาพร่วมกัน ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ระหว่างพิธีมีการตั้งปณิธานและมอบเข็มยุวธรรมทูต และช่วงท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณรับเกียรติบัตรโครงการรักพระคัมภีร์จากพระคาร์ดินัล พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

จากนั้นเป็นแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม ซึ่งแต่ละฐานประกอบไปด้วย คณะนักบวช คณะพระหฤทัย คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียนหญิง) ซาเลเซียนชาย คณะเซนต์ปอล คณะธิดาพระราชินีมาเรีย คณะคามิลเลียน คณะธรรมทูตไทย (TMS) องค์กรยุวธรรมทูต กองหน้าและพลศีล ยุวธรรมทูตรักษ์โลก ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC) แผนกศาสนสัมพันธ์ แผนกพระคัมภีร์ ครูคำสอน แผนกเยาวชน สามเณราลัยแสงธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สลับกับความสนุกสนานการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ในดรีมเวิลด์ ปิดท้ายด้วยการภาวนาปิด โดยคุณพ่อสมเกียติ บุญอนันตบุตร

ซึ่งบรรยากาศนั้นวันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน เด็กๆ มีความสุขที่ได้ร่วมพิธีกรรม การร่วมกิจกรรมฐานนักบวช และเครื่องเล่น ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน ดังคำขวัญของปีนี้คือ “ภาวนา เรียนรู้ สนุกสนาน และแบ่งปัน”

<<คลิกชมภาพ>>         <<คลิกชมท่าเต้นประกอบเพลงยุวทูต>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.