ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

0 429

วันที่ 22 มกราคม 2561 คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนร่วมวจนพิธีกรรมระลึกถึงบุญราศีเลารา  วีกุญญา มีการแสดงละครชีวประวัติของท่าน  เนื่องในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1904  ร่างไร้วิญญาณของบุญราศีเลารา คาร์เมน วีกุญญา  ถูกฝังไว้ภายในโบสถ์ของคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ที่บาเฮีย บลังกา  ประเทศอาร์เจนตินา  บุญราศีเลารา  คาร์เมน  วีกุญญา  เปรียบได้กับไข่มุกแห่งความบริสุทธิ์  เพราะความรักเยี่ยงบุตร  และการพลีตนด้วยชีวิต

“ชีวิตนี้ พลีเพื่อแม่” เลารา วีกุญญาเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่อง ความบริสุทธิ์  ความเสียสละ ความมัธยัสถ์ และความศรัทธา เราควรนำคุณธรรมเหล่านี้่มาใช้ในชีวิตประจำวันตามแบบอย่างท่านด้วย  <<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.