ผลการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม ที่จ.นครนายก

0 72

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ซึ่งชนะการแข่งขันในระดับเขต และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จ.นครนายก ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ในหัวข้อ “MU.4.0 Innovation Science”

ตัวแทนนักเรียน
1.เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กฤษณชาญดี
2.เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
3.เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์

ครูที่ปรึกษา
1.นางสาวน้ำทิพย์   วรรณเลิศ
2.นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
3.นางสาวเกตุแก้ว  จันทร์แจ้ง

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.