กิจกรรมหมู่บ้านสีเขียว “Our Indentity รักชาติ”

0 40

วันที่ 24 มกราคม 2561 หมุ่บ้านสีเขียวจัดกิจกรรม “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ” หัวข้อ “Our Indentity รักชาติ”  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ลูกแม่มารีย์ ขยัน ศรัทธา ร่าเริง นักเรียนชมการแสดงละครบนเวทีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากนั้นครูประจำชั้นและนักเรียนร่วมกันเขียนแนวปฏิบัติในหัวข้อ เรื่องอัตลักษณ์ของโรงเรียนบนห้องเรียนของตน

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.