รับเกียรติบัตรโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

0 151

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ(อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนด้วยใจรัก เสียสละในการให้การศึกษาอบรมนักเรียน  และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  เรียนดี ประพฤติดี  นักเรียนพระธรรมคำสอน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม และนักเรียนอาสาสมัคร SSYV.

รางวัลสอนนานเป็นเวลา 30 ปี

1.คุณครูธนพร ศรีจันทรา

2.คุณครูสุทิน พีงาม

3.คุณครูบุตรศรินทร นรินทร

รางวัลสอนนานเป็นเวลา 25 ปี

1.คุณครูนพณพรรณ เกียรติอัมพร

2.คุณครูยุวดี เทพถนอม

3.คุณครูสายฝน โหจันทร์

รางวัลสอนนานเป็นเวลา 20 ปี

1.คุณครูรุจิรา กิจสกุล

2.คุณครูศิริพร อุตตาลกาญจนา

รางวัล ครูดีศรีเอกชน

1.คุณครูอรวรรณ กิจจิว

2.คุณครูวิมาลา วัฒโน

3.คุณครูดาราณี คงสกุล

4.คุณครูประภา  สายน้ำผึ้ง

5.คุณครูแสงเดือน ม่วงคลองใหม่

6.คุณครูสุภาพร  กลัดจันทร์

7.คุณครูณัชชา  สะสม

8.คุณครูอรุณรัตน์  ผิวตะศาสตร์

9.คุณครูอรทัย หิรัญครบุรี

นักเรียนรับเกียรติบัตรโอกาสต่าง ๆ  ปีการศึกษา 2560  <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.