ปิดกิจกรรมหมูบ้านคุณธรรม

0 105

8 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม
ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นประธาน กิจกรรมปิดหมู่บ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการอุดมการณ์ประจำปี ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำแนวปฏิบัติตามอุดมการณ์ประจำปีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม

กิจกรรมปิดหมู่บ้านคุณธรรมในวันนี้เป็นการมอบคืนและอำลาตำแหน่งของครูแม่สี และผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน การมอบตำแหน่งและธงสีคืนประธานสี นอกจากนั้นยังเป็นพิธีคืนตำแหน่งและอำลาตำแหน่งผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย  <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.