กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

0 72

ในวันที่ 10 สิหาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้ปกครอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับความรู้และมีความสุข เช่น การสาธิตงานฝีมือ สาธิตการทำอาหารคาว หวาน และความรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.