กิจกรรมวันแม่

0 172

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ บอกรักแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนครู นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ กล่าวคำถวายราชสดุดี ทุกคนร้องเพลงสดุดี พระแม่เจ้า ตัวแทนนักเรียน ระดับมัธยม รำถวายพระพร ระดับประถมชั้นปีที่ 2 รายการหนึ่งเดียวคือแม่ พร้อมกันนี้ ได้เชิญตัวแทนคุณแม่ นางพาฝัน สมิทธากร กล่าวสุนทรพจน์จากใจของแม่ทุกท่านที่บอกรักลูก ตัวแทนลูก ด.ญ.อมรพัฐ สมิทธากร กล่าวความในใจจากลูก มอบพวงมาลัย และนักเรียนทุกคนร่วมกันกราบแม่ พร้อมกันนี้ได้เชิยผู้แทนผู้ปกครอบร่วมกิจกรรมเครื่องข่ายพัฒนาการศึกษา และถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนหลังจากเสร็จพิธี

ในภาคบ่าย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นประธานในพิธี ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยถวายพระพร ตัวแทนคุณแม่กล่าวคำถวายราชสดุดี ประธานได้กล่าวคำขวัญวันแม่ โอกาสที่สมเด็จพระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ได้รำถวายพระพร ในโอวาสประธานในพิธีได้เชิญชวนนักเรียนอนุบาลทุกคน กราบพระคุณแม่ แม่แห่งสวรรค์ แม่แห่งแผ่นดิน และแม่บังเกิดเกล่า แม่ลูก ได้ทำสัญลักษณ์แห่งความรักดวงใจที่ผูกพัน ลูกได้นำของที่ระลึกมอบให้กับคุณแม่เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจ << คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.