สัปดาห์วิทยาศาสตร์

0 176

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นในวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร เป็นประธานและให้โอวาท  ระหว่างสัปดาห์นี้ นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ บริเวณใต้อาคารเอาซีลีอุม เพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ และวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ <<คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.