ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

0 4,789
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม เขต 2  ระหว่าง วันที่ 23-26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มสาระฯ/รายวิชา รายการ คะแนน ระดับ อันดับ
ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10
  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9
  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13
  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11
  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14
  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 73 เงิน 5
คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 ทองแดง 12
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 4
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 18
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 8
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.46 75.4 เงิน 6
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8
  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9
  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4
สังคมศึกษา
ศาสนา ฯลฯ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.8 เงิน 5
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 5
สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.9 เงิน 8
  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 4
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 4
  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 9
  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 8
  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 16
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 7
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 5
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16
อมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 9
  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5
  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ
  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8
  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 6 ทองแดง 16
การงานอาชีพฯ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.16 ทอง 4
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.