กีฬาสีสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561

0 193

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมกีฬาสี โดยมีนายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีครูผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจในนักกีฬา มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดตามความสามารถของตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กันในโรงเรียน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะครูและนักเรียนในการร่วมกิจกรรมกีฬา ที่สร้างความสามัคคี ความร่าเริงเบิกบาน ฝึกฝนความเข้มแข็ง อดทน เป็นผู้มีระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ว่าภัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีความกล้าหาญอดทน เสียสละรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข โดยจัดให้มีการแข่งขันเกม กีฬา และกรีฑา ขอนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 << คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.