สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต ๒

0 570

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัถกรรม ครั้งที่ 68  วันที่ 8 กันยายน  2561

กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ
ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 5
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70.66 เงิน 6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม  
คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 4
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 7
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 6
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 7
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.65 ทองแดง 6
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.67 ทอง 4
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.67 ทอง 4
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.3 ทอง 4
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72.67 เงิน 4
สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง 5
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 4
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 6
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 7
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 10
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71 เงิน 6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 4
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 5
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10
คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ
ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 8

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.