รับเกียรติบัตรผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

0 494

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ คุณครูวรรณา ฉิมเนย และคุณครูฉวีวรรณ ท่าไม้สุข เข้ารับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากนายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดังนี้
1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคุณภาพระดับเหรียญทอง
2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 มีคุณภาพระดับเหรียญทอง
3.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 มีคุณภาพระดับเหรียญเงิน
4.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ 3 ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.