งานชุมนุมครูคำสอน/ครูคาทอลิก

0 219

ซิสเตอรฺ์พรพิรุณ  คุณสาลินี ครูคำสอน และครูคาทอลิก รวม 10 คน ได้ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิก  จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดิฉัน ฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทย์ว่านิช เป็นประธานเปิดงานด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ได้เป็นวิทยากรบรรยาย การแพร่ธรรมของมิชชันนารี  350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า  และพระสังฆราช ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย หนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก  และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ   พร้อมกับคณะสงฆ์   โอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท รวมทั้งเจ้าของสถานที่ที่ได้ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่น

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.