ศึกษานิเทศก์มานิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

0 96

คณะผูบริหาร ครูและนักเรียนต้อนรับ นายจิรประวัติ   ศรีวัฒนทรัพย์   นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท์  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่ท่านมานิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.