ชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย Star 2019

0 101

วันที่ 11-14  มกราคม 2562  ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร (ผู้อำนวยการ) ตัวแทนครู และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผุ้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย Star 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบ่งกลุ่มสีต่าง ๆ ครูและนักเรียนเข้าประจำสีที่ตนอยู่เพื่อรับการอบรม Happiness is Holiness จากวิทยากรที่เป็นผู้นำเยาวชน  ครูและนักเรียนเข้าประจำสีที่ตนอยู่รัฟังวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าStar ว่าความสุขของแต่ละคนคืออะไร? และในวันสุดท้าย ครูและนักเรียนร่วมกันเลือกอุดมการณ์ประจำปี 2019 และให้แต่ละโรงเรียนร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในปีการศึกษา2562

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.