ทัศนศึกษา อนุบาล – มัธยม “ตามรอยวรรณคดีไทย”

0 163

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยมีวรรณคดีไทยเป็นแกนกลางในการบูรณาการร่วมกับวิชาสังคม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพ และสุขศึกษาฯ โดยมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้นอกห้องเรียนและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงเป็นการเรียนรู้นอกตำราเรียน

วันที่

ตามรอยวรรณคดีไทย /สถานที่

จังหวัด

ระดับชั้น

18 มกราคม 2562 ตามรอยนิราศภูเขาทอง

-วัดหน้าพระเมรุ /วัดราษฎร์บูรณะ/วัดไชยวัฒนาราม

อยุธยา คลิกชมภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18 มกราคม 2562 ศิลาจารึกหลักที่ 1

-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
-วัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม

กรุงเทพฯ คลิกชมภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

18 มกราคม 2562 มัทนะพาธา

-ณ สัทธา อุทยานไทย/โรงงานโอ่ง รัตนโกสินทร์

ราชบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 3
23 มกราคม 2562 พระอภัยมณี

-ณ สัทธา อุทยานไทย

 

ราชบุรี

คลิกชมภาพ

ประถมศึกษาปีที่ 4

23 มกราคม 2562 ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

-วัดแคคุ้มขุนแผน/วัดผ่าเลไลย์/ตลาดสามชุก

สุพรรณบุรี คลิกชมภาพ

ประถมศึกษาปีที่ 6

25 มกราคม 2562 สังข์ทอง

-อุทยาน ร.2

ราชบุรี คลิกชมภาพ

ประถมศึกษาปีที่ 5

29 มกราคม 2562  

-โอเชี่ยนเวิลด์

กรุงเทพฯ คลิกวีดีโอ

อนุบาล

6 กุมภาพันธ์ 2562 พระอภัยมณี / รามเกียรติ์

-โอเชี่ยนเวิลด์

กรุงเทพฯ
 คลิกชมภาพ
ประถมศึกษาปีที่2-3
11 กุมภาพันธ์ 2562 เงาะป่า

-โอเชี่ยนเวิลด์

กรุงเทพฯ  คลิกชมภาพ

ประถมศึกษาปีที่ 1

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.