กิจกรรมวันวิชาการ

0 317

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิชาการในหัวข้อ”วิชาการ  นำปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่โลกอนาคต”โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร เป็นประธานในพิธี รูปแบบของกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ซุ้มผลการการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ซุ้มผลการการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ <<ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.