ประชุมพบปะผู้ปกครอง(อนุบาล)

0 65

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล เพื่อพบปะกับผู้บริหาร ทราบถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแผนกอนุบาล เรื่องนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการต่างๆ รวมทั้งการขอความร่วมมือเรื่องเส้นทางเดินรถที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในปีการศึกษานี้ นอกจากนั้นได้พบปะกับครูประจำชั้นในห้องเรียน
เพื่อทราบพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

<<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.