เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

0 63

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
มีนักเรียนลงสมัคร 3 เบอร์ ดังนี้
เบอร์ 1 ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน คือ นางสาวมนัญญา จันทร์เพ็ญ
เบอร์ 2 ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน คือ นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก
เบอร์ 3 ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน คือ นางสาวพนิดา วงศ์ข้าหลวง
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน เบอร์ที่ชนะผลการเลือกตั้ง
คือ เบอร์ 2 นางสาวพุธณาวรรณ พลพวก ได้รับตำแหน่ง ประธานนักเรียน
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงระเบียบ ข้อบังคับ วินัยของสังคมที่พึงปฏิบัติร่วมกัน
<<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.