โครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5

0 49

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ส่งคุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนในยุคปัจจุบัน” วิทยากรคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย
ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ให้กำลังใจและแนวทางสำหรับการสอนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมในโรงเรียน
และการสอนนั้นไม่ยากเพราะหลักศีลธรรม-จริยธรรมนั้นมีอยู่ในตัวครูทุกคนอยู่แล้ว ที่สำคัญคือครูต้องไม่ละเลยที่จะสอน
หรือเอาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เพราะเมื่อนักเรียนผ่านช่วงวัยนี้ไปแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมอีก
อนึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีครูคำสอนในเขต 5 เข้าร่วมทั้งสิ้น 74 ท่าน จาก 6 โรงเรียในเขต

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.