“ฉลองพระสันตะปาปา”

0 70

28 มิถุนายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมวจนพิธีกรรมฉลองพระสันตปาปาและร่วมใจกันภาวนาเป็นพิเศษสำหรับพระสันตะปาปาฟรานซิส พระองค์เป็นผู้สืบตำแหน่งของท่านนักบุญเปโตร และสืบสานภารกิจการนำความรักและสันติอันเป็นพันธกิจงานอภิบาล-แพร่ธรรมของพระองค์ และรับฟังโอวาทจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี)
ท่านให้ข้อคิดในเรื่องของการรู้จักแบ่งปัน ต่อเพื่อนพี่น้องที่มีความยากลำบาก เพื่อให้เกิดสันติภาพในโลก ในช่วงพักกลางวันนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ความรู้จากบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของพระสันตะปาปา นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม  <<Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.