การประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

0 48

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.-16.30 น. คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด จาก ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (ปร.ด.)
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล << Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.