บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

0 43

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาดไทย
ได้มารับบริจาคโลหิตกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและพนักงานขับรถรับ-ส่งโรงเรียน ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต
เพื่อร่วมเป็นพระราชกุศลเนื่่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปลูกฝังคุณธรรม
ความเสียสละ และจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน หัวข้อ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหมู่บ้านสีฟ้า
ณ โรงยิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีที่มาให้บริการ
และขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน << Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.