เดินรณรงค์ “โรค มือ เท้า ปาก” ในชุมชน

0 73

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนชมรม จิตอาสาพาสุข และ กลุ่ม SSYV. เดินรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชนรุ่นเก้า เพื่อให้ผู้คนในชุมชนเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก สามารถพบได้มากในช่วงหน้าฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยโรคมือ เท้า ปาก พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของความสะอาด และไม่ควรนำเด็กไปในสถานที่ที่แออัด หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว << Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.