ลูกแม่มารีย์ เทิดไท้องค์ราชา

0 58

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ ตัวแทนครูกล่าวอาเศียรวาทสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ทุกคนร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา ชมการแสดงชุดรำเทิดพระเกียรติจากตัวแทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 การแสดงระบำดอกบัวจากระดับชั้นอนุบาล  ทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องเหมาะสม

<<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.