กิจกรรมวันภาษาไทย

0 208

วันที่ 30  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

ประเภทคัดลายมือ

1.เด็กหญิง ภีรดา ทองสาหร่าย                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

2.เด็กหญิง มุทิตา  ชินสมัย                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3

3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  สังข์กลิ่นหอม             ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

4.เด็กหญิง รุจิยา  เขียวสะอาด                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

5.เด็กหญิง ณัฐณิชา  แสนบูรณ์พันธ์              ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

6.เด็กหญิงปุณรดา  อินทรักษา                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

7.เด็กหญิงสรัลรัชช์  ภัทรสิริวรีย์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

8.เด็กหญิงสุพัชชา  แจ่มในเมือง                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ประเภทแต่งคำประพันธ์

1.เด็กหญิงสวรินทร์  ทองอ่วม                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

2.นางสาวณัฐนิช  เทียนเจริญ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3.นางสาวณิชากร  จ๋อยฟอง                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

4.นางสาวกฤติยา  วราวัฒน์ธำรง                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

<< Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.