ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ บ้านเณรยอแซฟ สามพราน

0 99

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  ร่วมกับคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5 จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ของโรงเรียนในเขต 5  คือโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกชาย-หญิง, โรงเรียนอันนาลัย, โรงเรียนนักบุญเปโตร, โรงเรียนบอสโกพิทักษ์, โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้  ทางเขต 5 ใช้หัวข้อ “กระแสเรียก”และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อวิทยา ลัดลอย (อธิการบ้านเณรเล็ก)  อบรม 1  “กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์” โดยคุณพ่อวรัญญู  นางาม และคุณพ่อชูพงษ์  เชวง และฐานต่าง ๆ โดยสามเณรของบ้านบ้านเณรยอแซฟ  มีดังนี้  ฐาน 1 : มารู้จักบ้านเณรยอแซฟ    ฐาน 2 :การเรียกในพระคัมภีร์  ฐาน 3 :โยนาห์   ฐาน 4: 350 ปี มิสซังสยาม  ฐาน 5: ตามเรามา  นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านทางกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น  ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เข้าร่วม  200  คน <<Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.