รับรางวัลรองอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ณ พระปฐมเดจีย์

0 228

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เด็กหญิงชนนิกานต์ พัฒนศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนไทย
เนื่องในวันแม่แห่งชาติที ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เด็กหญิงปภาดา พรรณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
เนื่องในวันแม่แห่งชาติที ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.