วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2562

0 162

เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ พูดประชาสัมพันธ์ ถึงประวัติการก่อตั้งประชาคมอาเซียนโดยมีใจความสำคัญดังนี้

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.