ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษาปีที่ 3

0 53

เมื่อวันพุธที่ 14  สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน ได้ร่วมมือกับจิตตาภิบาล  เขต 5  จัดฟื้นฟูจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและหญิง  และโรงเรียนบอสโกพิทักษ์

เปิดกิจกรรมด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจ  โดยคุณพ่อพลาพล  ลิ้มสุธาโภชน์    และเข้าสู่การอบรมในหัวข้อ  “HOLINESS  FOR  YOU  TOO”  โดยคุณพ่อรณชัย   มัทวพันธ์

“สู่วัยใส…ก้าวตามเสียงพระ”  เราที่เป็นเยาวชนต้องตอบรับเสียงเรียกและการเลือกของพระเจ้า  เหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิด   พระนางมารีย์   และพระเยซูเจ้า  ทุกท่านมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า  มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า   ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า  ด้วยการสวดภาวนา  ,  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  เพราะเราเยาวชน  คือ  ปัจจุบันของพระเจ้า  ไม่ใช่แค่อนาคต   เราทุกคนคือพลังเปลี่ยนแปลงสังคม  SOCIAL   MEDIA  สถานที่ในการส่งต่อ  MESSAGA  OF  LOVE  เราควรส่งสิ่งที่ดีให้แก่กัน  คือ  การประกาศพระวาจาของพระเจ้า

พระสันตะปาปาฟรานซิส  ทรงบอกเราเยาวชนถึงข้อความยิ่งใหญ่  คือ  เราทุกคนถูกรัก  และพระเจ้าทรงรักเรา  พระเยซูเจ้าทรงไถ่เรา  และเราทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

เคล็ดลับสู่ความศักดิ์สิทธิ์  คือ   1.  ทำหน้าที่ตนเองอย่างดีที่สุด  2.  ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ  3.ร่าเริงเสมอ <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.