วันกตัญญู “Gratitude Gives Happiness…”

0 254

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “Gratitude Gives Happiness…” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านความกตัญญู สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ โอกาสนี้ นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และพนักงานขับรถรับ-ส่ง ได้แสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ บทเพลง “ด้วยหัวใจ” และการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับช่วงชั้นต่าง ๆ ในบรรยากาศของความยินดี ที่เปี่ยมด้วยความรักและความกตัญญูรู้คุณต่อคณะซิสเตอร์ ซึ่งกิจกรรมวันฉลองกตัญญูนี้สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีในเดือนสิงหาคม ที่ว่า “ลูกแม่มารีย์ รู้รักกตัญญู”
ในวันเดียวกัน เวลา 15.30 น. คณะครูได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงความรักและรู้คุณต่อซิสเตอร์สายสวาทและคณะซิสเตอร์ ด้วยการขับร้องเพลง “ด้วยความคิดถึง” นอกจากนี้ตัวแทนครูจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงรายการที่น่ารัก สนุกสนาน และสร้างสรรค์ โอกาสนี้ คณะซิสเตอร์ คณะครู ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และพนักงานทุกคน ร่วมสังสรรค์ รับประทานอาหาร ในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี และเป็นกันเอง

ชมภาพการแสดงช่วงเช้า  <<Click >>       ชมภาพการแสดงคณะครู  << Click >> 

ชมวีดีโอการแสดงรายการต่าง ๆ ดังนี้

1.วจนพิธีกรรม การต้อนรับ การขอบคุณ และโอวาทจากสุพีเรีย <<Click>>

2.การแสดงนาฏกตัญญุตา <<Click>>

3.บรรเลงดนตรีสากล เพลง Please  <<Click>>

4.การแสดงของน้องอนุบาล เพลง ฝนเทลงมา <<Click>>

5.บรรเลงดนตรีสากล เพลงซ่อนกลิ่น <<Click>>

6.การแสดงชุด “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” <<Click>>

7.การขับร้องเพลง ครูคือแม่ แม่คือครู <<Click>>

8.การเห่เรือ “เรือแห่งรักและกตัญญู  <<Click>>

9.การแสดงของคณะครู <<Click>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.