รับรางวัล ตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ

0 312

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย จัดโดย สโมสรไลออน์สากลภาค 310 ดี ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.เด็กหญิงรัตนภรณ์  ฤทธิแพทย์

2.เด็กหญิงดุษรพี  บุญทวี

3.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรนุวัตร

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด

และเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมไปแข่งขันในระดับภาค จากผู้แข่งขัน 22 โรงเรียน

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์

2.เด็กหญิงธนิดา  ศรีธนะ

3.เด็กหญิงเมธปิยา  สื่อสรรพ์

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด

และเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมไปแข่งขันในระดับภาค จากผู้แข่งขัน  35 โรงเรียน

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.