ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นป.3 – 4

0 215

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมมือกับฝ่ายจิตตาภิบาล เขต 5 จัดฟื้นฟูจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ขึ้น ที่สักการะสถานบุญราศีนิโคลัสบุญเกิด  กฤษบำรุง

โดยเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร  ได้เทศน์ให้ข้อคิดเปิดการฟื้นฟูจิตใจว่า “ เมื่อ 347 ปีก่อนหน้านี้ ได้มีมิชชันนารีเดินทางด้วยเรือเข้ามาในประเทศไทย  และได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นในไทย  ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า “สยาม” เราทุกคนต้องระลึกถึงบุญคุณของบรรดามิชชันนารี  ที่ยอมทิ้งบ้านเกิดมาเพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าในดินแดนห่างไกล  ด้วยความเสียสละ  จนมีพวกเราซึ่งเป็นคริสตชนรุ่นปัจจุบัน”

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ  ดังนี้
ฐานที่  1  ร้องเพลง ต่อจิ๊กซอร์ และบทสวด  เกี่ยวกับ  “350  ปี  มิสซังสยาม”

ฐานที่ 2  ระบายสีภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับ “350  ปี  มิสซังสยาม”

ฐานที่ 3  ชมนิทรรศการและเรียนรู้เกี่ยวกับ “350  ปี  มิสซังสยาม”

นักเรียนสนุกกับการทำกิจกกรม  และได้รับความรู้เกียวกับ  “350  ปี  มิสซังสยาม”  มากขึ้น

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.