อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพระยะสั้น

0 199

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ส่งบุคลากรครู อบรมที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เกี่ยวกับ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ วิชาชีพระยะสั้น วิชาการบูรจากผ้าใยบัว และ วิชาเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.