เข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมปลาย

0 345

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน  2562  นายบัญญัติ   จันทร์เฉลียว นำนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ปี 62  ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพฯ

โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่มฉัตร โดยเริ่มจัดครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2546 การจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการจัดการแข่งขันให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เปรียบเสมือนการเจียระไนเป็นเพชรน้ำงาม

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.