มาเดอร์พบปะคณะครู

0 122

เมื่อบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะซิสเตอร์ และคณะครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ ตัวแทนครูกล่าวสุนทรพจน์ และมอบกระเช้าของที่ระลึกแด่มาเดอร์ ทุกคนร่วมกันขับร้องเพลง ด้วยความคิดถึง จากนั้นมาเดอร์ได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูคือ ฝากคุณครูดูแลเอาใจใส่ สำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องต่อสู้กับการใช้ชีวิต และการเล่าเรียน ให้ครูเป็นกำลังใจแก่พวกเขา เรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันคือเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ทำให้เด็กเจ็บช้ำใจหรือเจ็บตัว ควรมี เหตุผล ความรัก ใจดีแก่เด็ก ๆ  ควรให้เกียรติแก่พวกเขา เปรียบเสมือนพวกเขาเป็นลูกของพระ  เคารพความเป็นตัวตนของพวกเขา เพราะทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้

จากนั้นมาเดอร์พบปะกับครูคาทอลิก ณ ห้องเอนกประสงค์ 4  ตัวแทนครูกล่าวแสดงความยินดีที่่มาเดอร์มาเยี่ยมเราในครั้งนี้และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนคำสอนและปฏิบัติศาสนกิจอย่างดีเช่น สวดภาวนา แก้บาป รับศีล ร่วมมิสซาวันอาทิตย์ มาเดอร์ให้ข้อคิดกับครูในเรื่องของการรักกัน การเสียสละ ดังที่มีเขียนไว้ในพระวรสารนักบุญยอห์น และมอบเกียรติบัติให้กับคุณครูที่ทดสอบความรู้พระคัมร์ภีร์พระวารสารนักบุญยอห์น ได้รางวัล ระดับเหรียญทอง  6 คน  ระดับเหรียญเงิน 1 คน และระดับเหรียญทองแดง 4 คน

<<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.