พิธีเปิดสัปดาห์พระคัมภีร์

0 198

เมื่อวันที่  9 -13 กันยายน 2562 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  ได้จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  “350ปี  มิสซังสยาม”  ในหัวข้อ  “ดุจสะพานข้ามมหานที  350ปี  มิสซังสยาม” โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  ได้ให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมโดยใช้คาบคำสอนและคาบจริยธรรม   มีกิจกรรมต่างๆ   ดังนี้    วจนพิธีกรรมเปิด ,  ละคร 350ปี  มิสซังสยาม  ,  จินตลีลาเพลง  350ปี  มิสซังสยาม, การศึกษาใบความรู้และทำบันทึก 350 ปี  มิสซังสยาม  (เพื่อส่งรับเกียรติบัตรจากศูนย์คำสอน  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และในโอกาสนี้  ซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ทำการทดสอบพระคัมภีร์  “พระวรสารโดยนักบุญยอห์น”  กับแผนกพระคัมภีร์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรดังนี้  เหรียญทอง  4  คน,  เหรียญเงิน 14 คน,   เหรียญทองแดง  15  คน  <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

รับเกียรติบัตรจากซิสเตอร์สายสวาท  <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.