“รวมพลังธรรมทูตน้อย ศิษย์พระคริสต์   ศิษย์ธรรมทูต”

0 118

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่  8 กันยายน  2562  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน ได้ส่งนักเรียนคาทอลิก  (ลูกวัดนักบุญเปโตร) เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังธรรมูตน้อย  ศิษย์พระคริสต์   ศิษย์ธรรมทูต”  จำนวน 17  คน โดยการนำของคุณครูพิมพ์บุญ  อมลฐณวรรธน์  ในงานมีการจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ โดยองค์กรคาทอลิกแบบวิถีชุมชนของวัด คือ กลุ่มเยาวชน  กลุ่มสภาอภิบาล  กลุ่มนักขับร้อง  กลุ่มผู้อ่าน
กลุ่มพลมารีย์   และครูคาทอลิก  เนื้อหากิจกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบรรดาผู้ทำงานแพร่ธรรม  ,  บรรดามิชชันนารี ,  บรรดาอัครสาวก  และให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกันด้วย  << Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.