ข่าวฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

0 54

เมื่อวันพุธที่  11 กันยายน  2562 คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -2   ขึ้นที่บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์   สามพราน  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน  13  คน  และมีโรงเรียนต่างๆในเขต5  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจ  รวมทั้งสิ้น  76  คน  โดยมีวิทยากรผู้ให้การอบรมในครั้งนี้  คือคุณพ่อรณชัย   มัทวพันธ์

<< Click ชมภาพเพิ่มเติม >>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.