รับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

0 258

19 กันยายน  2562 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัลจำนวน 4 เครื่อง และรายการอุปกรณ์เวชภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมด้านอนามัยและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ในวันเดียวกันได้ตรวจประเมินสุขภาพบุคลากรครูในเวลา 8.30 – 12.00 น. <<Click ชมภาพเพิ่มเติม>>

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.